VARGHAUGEN BOLIGFELT


På Varghaugen, på Stø i Øksnes, er det fortsatt god plass, og godt tilrettelagt med vann og avløp.
Her er det gode solforhold, fantastisk utsikt og nærhet til både fjell og fjære.
Avstand til sjøen er max 260m, min 55m.
Langs nordkanten av området går en gammel sti/kjerrevei. Denne gjør adkomst til fjæra enda enklere.
Størrelsen på tomt er opp til kjøper, og det er stor frihet til individuell tilpasning.

Forøvrig er det endel ledige arealer på Husjord og Langenes som ikke er regulerte som boligfelt,
men som ligger i områder regulert til boligbygging.
Det burde derfor være nokså greit å få byggetillatelse på slike steder.

Kombinasjonen av store naturopplevelser, og under et kvarters kjøretur til Myre,
burde være attraktiv for mange.
Aktivt næringsliv, godt naboskap og oppegående velforening bidrar til et godt bomiljø.
Fiberbredbånd fra Altibox, med stor kapasitet og stabilitet, er tilgjengelig.
Her er det mulig både å være i fred og være sosial, alt etter hva man ønsker.

Prisene har alltid vært svært gunstige her - tomtekjøpet kommer knapt til å merkes i byggeregnskapet.
©Vesterålskartet


Ved Skogvannet i Langenesmarka er det fine hyttetomter, solrikt og lunt.


©Norge i bilder


©Unni Klæboe BerglundGrønn strek er eksisterende skogsbilvei, blå strek er planlagt og godkjent vei.

Rød prikk viser eksisterende hytter.

Ta kontakt for nærmere info.

Per S. Nielsen +47 48146327/76132327